Wijkgericht werken

Veranderingen in de zorg vragen in de regio om een andere organisatie van de zorg. Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen is wijkgericht samenwerken belangrijk. Zo blijft zorg betaalbaar en dichtbij. De aanpak en uitvoering verschilt per regio.

De gemeenten uit onze regio kiezen vooral voor de inzet van sociale wijkteams. Caransscoop  verbindt de eerste lijn met de wijkteams en begeleidt de teams in effectief samenwerken. Dit doen we in de rol van initiator, procesbegeleider, projectleider, adviseur of coach.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Referentieprojecten

Buurtcoaches in Doetinchem

De buurtcoaches in de gemeente Doetinchem ondersteunen (kwetsbare) wijkbewoners bij het aanpakken van hun problemen. De buurtcoaches zijn gestart in 2012 in de wijken De Huet en Overstegen. In de loop van 2014 is dit uitgebreid naar de andere wijken en dorpen.

Lees verder