Renate Janssen

Adviseur

´Verleden heb je, toekomst moet je maken´

De zorg wordt duurder, burgers moeten zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid, de overheid moet bezuinigen, er is sprake van vergrijzing en een verdere tweedeling in de samenleving. Deze ontwikkelingen stellen u en mij elke dag opnieuw voor uitdagingen: hoe creëren we zorg op de juiste plek? Met welke duurzame (bewezen) oplossingen versterken we de eerste lijn?

De focus in mijn werk ligt op het inzichtelijk maken en organiseren van zorg op de juiste plek. Om dit te realiseren ondersteun ik klanten bij de samenwerking in bijvoorbeeld de wijk en geef inzichten in het profiel van een gebied. Met behulp van een geintegreerde analyse van een regio, gemeente of wijk kan ik u als zorgaanbieder of ambtenaar inzichten geven in bijvoorbeeld de bevolkingssamenstelling, Sociaal Economische Status (SES), zorgvraag, leefstijl, (sociale) omgevingsfactoren en zorgaanbod. Meer kennis over een gebied helpt om samen de zorg op de juiste plek te organiseren.

Daarnaast adviseer en ondersteun ik zorgaanbieders bij het organiseren van samenwerkingsverbanden. Hierbij heb ik oog voor de kwaliteit van de zorg, het gezamenlijk belang en zet ik de visie van betrokkenen centraal. Mijn achtergrond in de Sociale Geografie/ Sociologie en werkzaamheden als projectmedewerker (PwC en Atrivé) bij samenwerkingsverbanden tussen zorg- en welzijnsorganisaties, overheden en woningcorporaties komen hierbij goed van pas.

Na de fusie met Progez ben ik ook betrokken bij het werkgebied Zwolle/Salland/Vechtdal.
Mijn contactgegevens zijn ongewijzigd.

 

Werktijden: di | wo | do - 8:00 - 17:00 uur