Marten Brittijn

Adviseur

‘Regionaal waar het kan, lokaal waar het moet’

Mijn werkervaring binnen een ziekenhuis, een zorgverzekeraar, een gemeente en een brancheorganisatie hebben mij veel inzicht gegeven hoe de hazen lopen in de gezondheidszorg en het sociaal domein. Zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau en vooral de noodzakelijke samenhang daartussen. 
Een sterke eerstelijn is en blijft een belangrijke succesfactor voor een optimale werking van het zorgstelsel met als resultaat betere en efficiëntere zorg en ondersteuning in de buurt. 
De grote veranderopgaves in de zorg en het sociaal domein hebben vaak een lange adem nodig. Ook zijn er nog uiteenlopende beelden en verwachtingen over innovatieve sturingsconcepten zoals populatiemanagement, shared savings en publiek-private samenwerking. Daarom is essentieel om kansrijke innovaties en samenwerkingsprogramma’s concreet en tastbaar te maken. Juist om succesvolle praktijkvoorbeelden voor het voetlicht te brengen en positieve energie bij professionals vast te houden. Een beetje humor en relativeringsvermogen helpen hierbij.
Oprecht en onafhankelijk adviseren met als focus het vinden van de gemeenschappelijke belangen van zowel publieke als private partijen, vind ik een belangrijke drijfveer.