Marie-Louise Mulder-Marcuse

Adviseur

‘Wish it, dream it,… do it!’

De zorgvraag stijgt, mede als gevolg van demografische ontwikkelingen, een veranderende maatschappij, regeldrift en technische mogelijkheden. De zorgbudgetten stijgen niet mee. Hoe zorgen we ervoor dat de eerste lijn geen verkeersinfarct wordt? Afspraken middels een regionale zorgagenda en substitutie zijn bewegingen die kunnen bijdragen aan een ombuiging van de sterk stijgende zorgkosten en het realiseren van betaalbare zorg op de juiste plek. Mijn werk richt zich op het doorgronden van de kansen en de mogelijkheden van deze problematiek en het ontwerpen van een reactie hierop samen met het zorgveld.

Het samen sparren, werken aan een plan, en het vervolgens afstemmen en delen met anderen, zoals huisartsen(organisaties), paramedici, zorgverzekeraars en collega’s geeft mij veel energie. Het organiseren van een programma met projecten, en het uitrollen van dat proces, het zoeken naar oplossingen voor de diverse betrokken partijen, een aanpak delen, dat zijn zaken waar ik mij mee bezig houd. Ik adviseer zorgaanbieders bij het samenwerken. Vaak heb ik een nuchtere kijk op zaken en ben ik goed in staat de zaken planmatig te organiseren en te verhelderen.

Na de fusie met Progez ben ik ook betrokken bij het werkgebied Drenthe/Flevoland.
Mijn contactgegevens zijn ongewijzigd.
 

Werktijden: ma | di | wo - 8:30 - 16:30 uur