Substitutie

Om de zorg goed en betaalbaar te houden moeten we de zorg anders organiseren. Dichtbij huis, op de juiste plek en met aandacht voor zelfmanagement. Substitutie is hierbij een belangrijk middel. Het gaat om een beweging waarbij we de zorg met behoud van kwaliteit waar mogelijk slimmer organiseren van de tweede naar de eerste lijn en van de eerste lijn naar de nulde lijn. 

Om substitutie in de regio succesvol te laten zijn, is een duurzame samenhang, afstemming en organisatiekracht gewenst. Goed georganiseerde  zorg- en welzijnsprofessionals zijn daarbij onontbeerlijk. Caransscoop stimuleert dit door zich in te zetten voor een afgestemde regionale aanpak en visie. Een gedragen zorgagenda, waarbij we substitutieprocessen begeleiden en ondersteuning bieden aan concrete projecten.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Referentieprojecten

Meten van resultaten interventies populatiemanagement eerstelijnsgezondheidszorg in Arnhem

Populatiemanagement Eerstelijns Gezondheidszorg Regio Arnhem in Model (Pelgrim) is onderdeel van het landelijke VWS-programma proeftuinen ‘Betere zorg minder kosten’ en richt zich op twee projecten: ‘Bewegingsapparaat’ en ‘Goed thuiskomen’. 

Lees verder