Samenwerkende organisaties

Werkt u samen in een netwerk, een zorggroep of een gezondheidscentrum? Caransscoop biedt u advies en begeleiding bij deze samenwerking of nieuwe samenwerkingsverbanden. 

Dit doen we vanuit een maatschappelijke opdracht met als doel een goed georganiseerde eerste lijn in onze regio die bijdraagt aan betaalbare zorg in de buurt. We kunnen u helpen bij het initiëren, organiseren en borgen van effectieve  samenwerking.

Daarnaast bieden we waardevolle analyses van uw werkgebied met inzichten in de zorgvraag- en zorgaanbod. Interessant als u de ambitie van uw netwerk of uw zorgaanbod van uw samenwerking wilt afstemmen op de (toekomstige) zorgbehoeften in uw werkgebied. Neem gerust contact op met onze adviseurs voor meer informatie.​

Caransscoop werkt samen met Progez aan de digitale sociale kaart; zorgindebuurt.info. We streven er naar om een zo compleet en actueel mogelijke presentatie van de eerstelijnspraktijken in de buurt (wijk, gemeente, regio) te laten zien. 
Wij gaan door met de ontwikkeling van zorgindebuurt.info. De sociale kaart wordt aangevuld met informatie over welzijn in de buurt en informatie over de gemeente. Ook kijken we hoe de informatie van de website www.eerstelijnszorggelderland.nl te integreren is.