Regio- en wijkanalyse

Hoe is de zorg bij u in de buurt georganiseerd? Onze adviseurs bieden met hun kennis en ervaring van de regio waardevolle analyses. Op basis van uw vraag combineren we gegevens uit relevante landelijke en regionale bronnen. Zodat u inzicht heeft in de lokale demografie, ontwikkelingen en de huidige én gewenste vraag- en aanbod van de (eerstelijns)zorg. Samen vertalen we de uitkomsten naar wat dit voor u en de wijk betekent.

We faciliteren hierbij de dialoog van de eerste lijn met samenwerkingspartners en stimuleren concrete resultaten. Door ons in te zetten voor visievorming en de implementatie van veranderingen in de zorg bij u in de buurt.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Referentieprojecten

Regio Achterhoek - Van data naar dialoog naar doen!

Wat hebben inwoners van de Achterhoek nodig om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij? En welke vormen van hulp en ondersteuning hebben ze daarbij nodig? Hiervoor is inzicht nodig in de huidige en verwachte toekomstige situatie.

Lees verder