Ouderenzorg

De komende jaren groeit het aantal ouderen in onze samenleving. De eerste lijn krijgt steeds meer te maken met complexe vragen van ouderen. Deze ontwikkelingen vragen in de regio om een duidelijke geïntegreerde aanpak van de domeinen wonen, welzijn en zorg. 

Om goed in te spelen op vooral de kwetsbare ouderen in de regio volgt Caransscoop de ontwikkelingen nauwlettend. Zo kunnen we praktijken en samenwerkingsverbanden adviseren en ondersteunen bij het realiseren van geintegreerde ouderenzorg.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Referentieprojecten

Samenwerking regionale geriatrie- en dementienetwerken in Oost Veluwe

In de regio Oost Veluwe zijn er netwerken rondom Dementie, Geriatrie en Palliatieve zorg. Deze netwerken liggen dicht tegen elkaar aan en werken al samen. Alle organisaties van de V&V/sector en eerste en tweede lijn zijn vertegenwoordigd in een netwerk. Hierdoor ontstaat een spinnenweb aan netwerkverbanden.

Lees verder

Transmurale Zorgbrug Apeldoorn: voor betere (na)zorg van de oudere ziekenhuispatiënt

Een ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis voor ouderen. Naast de acute ziekte, krijgen veel ouderen tijdens het verblijf in het ziekenhuis te maken met een functionele en cognitieve achteruitgang. Dit vereist goede zorg en begeleiding als ze thuis komen. 

Lees verder