Organisaties zorg en welzijn

Bent u werkzaam in een organisatie zorg en welzijn? Bijvoorbeeld een ziekenhuis of een GGD-instelling. We werken graag met u samen. Vanuit een maatschappelijke opdracht werken we aan een goed georganiseerde eerste lijn en werken we mee aan betaalbare zorg in de buurt.

Samen met uw organisatie kijken we graag naar de mogelijkheden om de zorg in de buurt slimmer en efficiënter te organiseren. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om de zorg waar mogelijk onder te brengen in de eerste lijn en onnodige zorg in de tweede lijn te verhelpen?

We brengen u in contact met de eerste lijn of samenwerkingsverbanden om samen te werken aan betaalbare zorg in de buurt. Bijvoorbeeld door het maken van regionale werkafspraken over een zorgthema. Neem gerust contact op met onze adviseurs voor meer informatie over samenwerking met de eerste lijn.

Caransscoop werkt samen met Progez aan de digitale sociale kaart; zorgindebuurt.info. We streven er naar om een zo compleet en actueel mogelijke presentatie van de eerstelijnspraktijken in de buurt (wijk, gemeente, regio) te laten zien. 
Wij gaan door met de ontwikkeling van zorgindebuurt.info. De sociale kaart wordt aangevuld met informatie over welzijn in de buurt en informatie over de gemeente.