Een nieuwe naam in de eerste lijn: Proscoop

Donderdag 22 juni 2017 hebben we afscheid genomen van Progez en Caransscoop. Onder de naam Proscoop gaan we - vol van ambitie en nieuwe ideeën - de toekomst tegemoet. Een jaar na de fusie werken we samen verder onder één naam aan betere en betaalbare zorg in de regio Noordoost Nederland. We zijn trots op onze nieuwe huisstijl, waarmee we laten zien dat we professioneel, innovatief en verbindend zijn. 

De naam Proscoop is een logisch gevolg van de fusie in 2016 tussen Progez en Caransscoop. Tot vandaag zijn we blijven werken onder beide vertrouwde namen. De integratie van de twee organisaties is afgerond; een goed moment om onze huisstijl te presenteren.  Proscoop; u vindt vanaf nu het logo op ons visitekaartje, briefpapier, e-mailhandtekening en meer. Na de zomer gaat ook de website proscoop.nl online.

Door de fusie is onze kennis en expertise gebundeld en spelen we beter in op het veranderende zorglandschap. Met kleinschalige gebiedsgerichte advies- en projectteams sluiten we goed aan op lokale en regionale vraagstukken en netwerken. Dat we dat nu onder de naam Proscoop doen geeft ons, naast een naast een gevoel van trots, veel nieuwe energie.