Kwaliteit en transparantie

Hoe borgt u de kwaliteit van uw praktijk? Voldoet u aan de kwaliteitseisen die zijn opgesteld door zorgverzekeraars, gemeenten en koepelorganisaties? En wat kan goede data voor u betekenen om de kwaliteit en transparantie van de zorg te verhogen? 

Caransscoop ondersteunt zorgverleners om kwaliteit inzichtelijk te maken en daarin keuzes te maken. We gaan  dan  het opstellen van criteria. Op basis van uw doelen en een goede analyses van data, faciliteren we de dialoog, maken we de vertaalslag naar kansen en mogelijkheden en geven we praktische adviezen voor het realiseren van goede kwaliteit en transparante zorg.

Waarmee kunnen we u helpen

Referentieprojecten

Fysiotherapeuten Apeldoorn werken aan transparantie in geriatrie

SaFyrA, een netwerk van 30 praktijken en 170 fysiotherapeuten, wil de zorg transparanter maken voor haar klanten om hiermee de kwaliteit van zorg te verhogen. Hiervoor is het netwerk aan de slag gegaan met het project kwaliteit en transparantie. 

Lees verder

Meten van resultaten interventies populatiemanagement eerstelijnsgezondheidszorg in Arnhem

Populatiemanagement Eerstelijns Gezondheidszorg Regio Arnhem in Model (Pelgrim) is onderdeel van het landelijke VWS-programma proeftuinen ‘Betere zorg minder kosten’ en richt zich op twee projecten: ‘Bewegingsapparaat’ en ‘Goed thuiskomen’. 

Lees verder