Jeugd

De jeugd heeft de toekomst. Het zorgwerkveld rondom jeugd is volop in beweging. Om goed afgestemde zorg aan de jeugd te bieden is samenwerking belangrijk met de eerste lijn, waaronder huisartsen, logopedisten, verloskundigen, kinderfysiotherapeuten en kinder- en jeugdpsychologen.

Caransscoop volgt de landelijke en regionale ontwikkelingen nauwlettend en fungeert als spin in het web om de eerstelijnszorgverleners, welzijn en gemeenten en betrokkenen in onze regio bij elkaar te brengen voor een gezamenlijke aanpak rondom de zorg voor jeugd. 

Waarmee kunnen wij u helpen?

Referentieprojecten

Wijkgerichte aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

Overgewicht bij jongeren is al jaren een probleem. In de periode van 2010-2012 bleek maar liefst 15% van de jongeren tussen de 2 en 25 jaar overgewicht te hebben. Overgewicht is daarmee één van de meest prominente volksgezondheidsproblemen van dit moment. 

Lees verder

Ketenaanpak overgewicht jeugd in Montferland

De ketenaanpak overgewicht jeugd in Montferland heeft geleid tot veel initiatieven om overgewicht terug te dringen en te voorkomen bij de jongeren. Er is bijvoorbeeld een zorgprogramma obesitas bij kinderen ontwikkeld. Op drie scholen loopt het project ‘GezondKindGezondeKommune’. Voor een extra screening in groep vijf werken de scholen, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de GGD NOG nauw samen. De combinatiefunctionaris pakt veel activiteiten op het gebied van sport en overgewicht.

Lees verder