GGZ

De geestelijke gezondheidszorg is met de invoering van de Basis GGZ per 1 januari 2014 sterk veranderd. Het nieuwe stelsel maakt onderscheid in drie echelons: huisartsenzorg, generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. 

Caransscoop informeert de regio over ontwikkelingen en verbindt betrokken zorgverleners met elkaar. Dit doen we door het organiseren van regionale bijeenkomsten en het ontwikkelen van GGZ-netwerken. Daarnaast ondersteunen we bij het ontwikkelen van zorgpaden en de aanvragen voor POH-GGZ door huisartsen.

Waarmee kunnen we u helpen?

Referentieprojecten

Scholing multidisciplinaire GGZ

Voor huisartsen, praktijkondersteuners GGZ en psychologen werkzaam in de eerste lijn heeft Caransscoop een multidisciplinaire scholing GGZ ontwikkeld. Centraal bij deze scholing staat kennis over veel voorkomende psychische problematiek (angst en depressie) in de huisartsenpraktijk, diagnostiek en verwijzing. 

Lees verder