Gemeenten

Bent u werkzaam voor een gemeente en betrokken bij gezondheidsbeleid? Caransscoop biedt u advies en ondersteuning bij het realiseren van een gedragen visie en aanpak op gezondheidsbeleid in uw gemeente. Vanuit een maatschappelijke opdracht werken we aan een goed georganiseerde eerste lijn. Om de zorg in de buurt goed en betaalbaar te houden. 

Onze adviseurs kennen uw gemeente en de eerstelijnszorgverleners goed. Wij brengen u in contact met de eerste lijn (huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, eerstelijnspsychologen, wijkverpleegkundigen, diëtisten en apothekers). 

We kunnen u ondersteunen bij het faciliteren van de dialoog met partners op basis van goede analyses van uw gemeente. Met inzichten in de zorgvraag- en het (eerstelijnszorg)aanbod. Daarnaast bieden we proces- en projectbegeleiding bij de implementatie van wijkgericht werken en diverse leefstijlinterventieprojecten. Onze regioadviseurs vertellen u graag meer over de mogelijkheden voor samenwerking met de eerste lijn.

Caransscoop werkt samen met Progez aan de digitale sociale kaart; zorgindebuurt.info. We streven er naar om een zo compleet en actueel mogelijke presentatie van de eerstelijnspraktijken in de buurt (wijk, gemeente, regio) te laten zien. 
Wij gaan door met de ontwikkeling van zorgindebuurt.info. De sociale kaart wordt aangevuld met informatie over welzijn in de buurt en informatie over de gemeente.