Geboortezorg

De geboortezorg is volop in beweging. Integrale geboortezorg voor moeder en kind staat landelijk hoog op de agenda. In onze regio zijn er intensieve verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) ontstaan tussen verloskundigen, gynaecologen, kraamzorgorganisaties, jeugdgezondheidszorg, kinderartsen en ziekenhuizen. 

De ketenpartners zijn steeds meer gericht op samenwerking, verbetering van gegevensoverdracht, communicatie en risicoselectie. Caransscoop biedt advies en begeleiding aan verloskundigen en partners in de keten bij de realisatie van integrale geboortezorg. Daarnaast informeren we u over actuele landelijke en regionale ontwikkelingen rondom geboortezorg.

Waarmee kunnen we u helpen?