Eerstelijnszorgverleners

Bent u eerstelijnszorgverlener? Caransscoop biedt u advies en ondersteuning bij het realiseren van een gezonde praktijk of samenwerking in de buurt. Dit doen we vanuit een maatschappelijke opdracht met als doel een goed georganiseerde eerste lijn in onze regio die bijdraagt aan betaalbare zorg in de buurt.

We werken voor huisartsen, praktijkondersteuners, verloskundigen, oefentherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, eerstelijnspsychologen, wijkverpleegkundigen, diëtisten en apothekers.

Wilt u meer informatie over wat de veranderingen in de zorg voor u betekenen? Een analyse van uw wijk, dorp of gemeente? Samenwerken met partners bij u in de buurt? Neem gerust contact op met onze adviseurs zij vertellen u graag meer over landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en mogelijkheden tot samenwerking gericht op zorg in de buurt.

Tip

Zoekt u een collega, specialisme of andere professional in de buurt? Kijk op onze regionale sociale kaart www.zorgindebuurt.info. Staat u zelf nog niet op de kaart? Dan kunt u dit kenbaar maken via de aanmeldbutton. Wij verwerken uw gegevens, zodat u vindbaar bent op de sociale kaart en in de toekomst onze nieuwsbrief en uitnodigingen voor interessante (netwerk)bijeenkomsten ontvangt.