Training 'Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld'

  • Datum: 21 september 2017
  • Tijd: 13:30 - 16:30
  • Locatie: GGZ-Drenthe Hoogeveen, zaalruimte 1205
  • Adres: Dr. G.H. Amshoffweg 3, 7909 AA Hoogeveen
  • Doelgroep: Praktijkondersteuners GGZ, Praktijkondersteuners Jeugd in Drenthe
  • Organisatie: Indigo Drenthe en Proscoop

De training, georganiseerd door Indigo Drenthe en Proscoop voor POH’s-GGZ in Drenthe, vindt dit jaar voor de 2e keer plaats. Voor deze training zijn ook de POH's-jeugd van harte welkom. Het thema is:

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Fysieke, psychische of emotionele mishandeling?
Wat is huiselijk geweld, welke signalen zijn van belang en hoe te handelen?

Programma

13.15 uur:  Ontvangst
13.30 uur: Inleiding
13.35 uur: Wat is huiselijk geweld?
- welke signalen kom jij tegen, ben je tegengekomen of heb je gezien?
- meldcode en huiselijk geweld
14.00 uur: Casuïstiek bespreking en terugkoppeling
14.45 uur: Pauze
15.00 uur: Kindermishandeling
- twijfels over welbevinden van kinderen, wat zijn signalen?
- meldcode kindermishandeling, kinderbeschermingsmaatregelen
15.30 uur: Casuïstiekbespreking en terugkoppeling
16.15 uur: Samenvatting en conclusie van deze training
16.30 uur: Afsluiting

Trainers

Nick Bisschops, GZ-psycholoog, GGZ Drenthe
Tjipke de Boer, POH-GGZ, Indigo Drenthe

Voorbereiding

Na aanmelding ontvangt u de e-learning GGZ-module Geweld ter voorbereiding van deze training.

Kosten

€ 60,-- (voor POH's Indigo zijn er geen kosten).
De facturen worden na inschrijving per email toegezonden.